Veleprodaja računara i komponenti

MDS - optimizacija štampe

Konsolidacija štampe predstavlja uslugu koja je dizajnirana da pomogne poslovanje krajnjeg korisnika, modernizuje upravljanje i snizi troškove štampanja,a podrazumeva upravljanje serijom uređaja namenjenih za štampu (kopir aparati, štampači, multifunkcionalni uređaji, faks mašine) na jedinstven način. Ako se odlučite za konsolidaciju štampe, EWE poslovna Rešenja će obezbediti profesionalne ljude koji rade uporedno sa Vašim poslovanjem,a sve sa ciljem da pomognu u izradi, primeni i upravljanju infrastrukture štampe koja je prilagođena Vašim specifičnim poslovnim zahtevima. Sprovešćemo detaljnu analizu strukture Vaše organizacije i njenih potreba. Zatim, napravićemo detaljan program kako bi ciljali na specifične probleme, a rezultati su više nego značajni: veliko sniženje troškova i značajne administrativne prednosti. Uz SLA sa vremenom popravke i do 4 sata i podrškom naših servisnih centara raspoređenih širom zemlje vaš sistem produkcije dokumenata radiće besprekorno. Sa konsolidacijom štampe možete optimizovati Vaš celokupni rad. Pružajući sveobuhvatan paket usluga za modernizaciju rada, možemo smanjiti opterećenje IT sektora i smanjiti uticaj na životnu sredinu.

Enterprise rešenja
(serveri, storage & networking)

Dobro dizajnirana i implementirana IT infrastruktura predstavlja jedan od bitnih preduslova uspešnog poslovanja. Veliko iskustvo i stručnost u implementaciji enterprise rešenja, omogućavaju nam da ispratimo sve poslovne potrebe naših klijenata, nezavisno od veličine i kompleksnosti zahteva. Naš tim iskusnih inženjera i servisera stoji vam na raspolaganju pri dizajniranju i implementaciji mrežne, serverske i skladišne infrastrukture.

Softverska rešenja
(virtuelizacija, serverski i klijentski operativni sistemi)

Zahtevi poslovanja klijenata diktiraju organizaciju infrastrukturnih kapaciteta. Implementacijom sistema virtuelizacije vršimo logičku preraspodelu hardverskih resursa kako bi profilisali serversku infrastrukturu klijenata u optimizovan, i maksimalno efikasan sistem. Sa druge strane, obezbeđujemo implementaciju i održavanje operativnih sistema radnih stanica klijenata uz konstantnu podršku i optimizaciju.

Sigurnosni sistemi
(video nadzor, kontrola pristupa, consumer electronics, data protection)

Tehnička bezbednost prostora, ljudi i u poslednje vreme sve više – bezbednost podataka, jedna je od ključnih premisa kojom se vodimo godinama. Svojim klijentima možemo ponuditi izobilje „pametnih sistema“ koji pružaju aktivni nadzor, alarmiranje i dojavu, kao i sisteme kontrole pristupa koji se besprekorno integrišu sa internetom stvari i pružaju jedan viši stepen sigurnosti koji je visoko fleksibilan.

Signage sistemi

Efektivni načini komuniciranja ponuda, obaveštenja i drugih informacija jesu imperativ u današnjem poslovanju. U mogućnosti smo da vam ponudimo opsežne sisteme oglašavanja sa centralizovanim upravljanjem koji pružaju profilisano targetiranje i plasiranje informacija različitih formata prema visoko dinamičinim marketinškim obrascima.

Podrška klijentima

Pružanje visokokvalitetnih usluga nismo ekskluzivno rezervisali za nas. Želimo da našim partnerima omogućimo da svojim krajnjim korisnicima pruže one usluge i rešenja za koja do sada nisu imali dovoljno vremena, resursa ili mogućnosti. Pružanje podrške našim klijentima obezbeđuje se u onoj meri u kojoj je zahtevaju – od podrške klijentu iz zaleđa, preko zajedničkog izlaska na poslove do nastupanja na poslovima pod imenom klijenta, sve opcije su dostupne kako bi vaši korisnici bili zadovoljni.

Fleksibilnost u finansiranju

Klijentima kojima nedostaje određeni finansijski resurs da isprate svoje poslovne potrebe nudimo mogućnost finansiranja putem finansijskog lizinga, gde se umesto kapitalnih investicija u nabavku opreme (KAPEX), troškovi transformišu u prihvatljiviju formu fiksnih operativnih troškova (OPEX) koji ne remete vaše druge poslovne planove i ne zarobljavaju vaša obrtna sredstva.